Академија наука и умјетности Републике Српске


Менаџмент Академије
Одјељења
Одбори и комисије
Институти
Чланови Академије
Секретаријат Академије

Контакт Галерија

savremeniMaterijali.info
 
Почетна страница > Организација Академије > Менаџмент Академије
Менаџмент Академије
Академијски менаџмент сачињава изабрани тим академика, који су од чланова Академије препознати као способни и одани људи циљевима и задацима, научној и цивилизацијској мисији Академије.

Предсједник Академије
је академик Рајко Кузмановић, доктор правних наука. Академик Кузмановић објавио је 25 (двадесет пет) публикација (књига) и више од 200 научних и стручних радова у домаћим и страним часописима, зборницима и другим публикацијама. Члан је још четири престижне академије наука и умјетности.

Потпредсједник
је академик Љубомир Зуковић, доктор књижевних наука. Објавио је 13 књига и више десетина научних и стручних радова објављених у домаћим и страним часописима и зборницима.

Потпредсједник
је академик Васкрсија Јањић, доктор пољопривредних наука. Објавио је 30 монографија и кнјига, и више радова у домаћим и страним часописима и зборницима.


Генерални секретар
је академик Драгољуб Мирјанић, доктор природно-математичких наука (физика). Академик Мирјанић је објавио 196 научна и 23 стручна рада у домаћим и страним часописима, од којих 6 монографија.

Предсједништво сачињавају:
 • академик Рајко Кузмановић,
 • академик Љубомир Зуковић,
 • академик Васкрсија Јањић,
 • академик Драгољуб Мирјанић,
 • академик Драган Данелишан,
 • академик Драго Бранковић,
 • академик Бранко Шкундрић,
 • академик Алекса Буха и
 • проф. др Бранко Летић, дописни члан,
У руководству Академије од оснивања 1996. до 2010. године били су:
 1. предсједници Академије:
  • академик Петар Мандић,
  • академик Славко Леовац,
  • академик Веселин Перић,
  • академик Милан Васић и
  • академик Рајко Кузмановић

 2. потпредсједници Академије:
  • академик Славко Леовац,
  • академик Веселин Перић,
  • академик Бориша Старовић,
  • академик Рајко Кузмановић,
  • академик Љубомир Зуковић и
  • академик Васкрсија Јањић

 3. генерални секретари Академије:
  • академик Војин Комадина,
  • академик Бориша Старовић и
  • академик Драгољуб Мирјанић.Штампај

2018© btgport.net