Академија наука и умјетности Републике Српске


Издања Одјељења друштвених наука
Издања Одјељења за књижевност и умјетност
Издања Одјељења природно-математичких и техничких наука
Издања Одјељења медицинских наука

Контакт Галерија

savremeniMaterijali.info
 
Почетна страница > Издавачка дјелатност > Издања Одјељења природно-математичких и техничких наука
Издања Одјељења природно-математичких и техничких наука
 1. Геологија  и металогенија Динарида и Вардарске зоне издање  2000. год. ЗБОРНИЦИ И МОНОГРАФИЈЕ  Књига  I. Одјељење природно-математичких и техничких наука  Књ. 1.
 2. Епоха Кванта издање  2001.год.  НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига  XII. Одјељење природно-математичких и техничких наука  Књига  2.
 3. 150 година од рођења Михајла Пупина издање  2004. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига  III. Одјељење природно-математичких наука  Књига  3.
 4. Теоријска и експериментална истраживања наноматеријала издање  2005. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига VII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига  4.
 5. Сто година теорије релативности издање  2005. год НАУЧНИ СКУПОВИ  Књига  IX. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига  5.
 6. Идеје Николе Тесле издање 2006. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига X. Одје љење природно-математичких и техничких наука Књига  6.
 7. Ресурси Републике Српске издање 2008 год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига XIII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 7.
 8. Савремени материјали издање 2008. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига XIV. Одјељење природно-математичких и техничких наука  Књ. 8.
 9. Технолошки процеси у машинској индустрији издање 2009.год. МОНОГРАФИЈЕ Књига  VII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 9.
 10. Термобиметали / аутор Пантелија Дакић издање 2009.год. МОНОГРАФИЈЕ Књига VIII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књ. 10.
 11. Mehanizam delovanja pesticida / autor Vaskrsija Janjić izdanje 2009.MONOGRAFIJE Knjiga IX. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga 11.
 12. Савремени материјали издање 2010. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XVII.Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 12.
 13. Милутин Миланковић у свом и нашем времену издање 2009.год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XVIII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 13.
 14. Савремени материјали издање 2011. Год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књ. XIX.Одјељење природно-математичких и техничких наука Књ. 14. 
 15. Споменица академика Веселина Перића издање 2011. СПОМЕНИЦЕ Књига VIII. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 15. 
 16. Biofizičke osnove tehnike i medicine (autori Jovan P. Šetrajčić i Dragoljub LJ. Mirjanić) izdanje 2012. MONOGRAFIJE Knjiga XVI. Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka Knjiga 15. 
 17. Савремени материјали, издање 2012. год. НАУЧНИ СКУПОВИ Књига XX. Одјељење природно-математичких и техничких наука Књига 17. 
 18. Обновљиви извори енергије (аутори: Томислав М. Павловић, Драгана Д. Милосављевић, Драгољуб Љ. Мирјанић), izdanje 2013. МОНОГРАФИЈЕ, књига XVII, Одјељење природно-математичких и техничких наука, књига 18.
 19. Савремени материјали, izdanje 2013. НАУЧНИ СКУПОВИ, књига XXV, Одјељење природно-математичких и техничких наука, књига 19.
 20. Образовање, наука и производња хране (аутор Васкрсија Јањић), izdanje 2013. МОНОГРАФИЈЕ, књига XVIII, Одјељење природно-математичких и техничких наука, књига 20
 21. Biodizel – uticaj na mazivo i pogonske karakteristike motora / autor Snežana Petković MONOGRAFIJA XXIII . Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Knj. 21.
 22. Савремени материјали издање АНУРС 2014. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ XXVIII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 22.
 23. Савремена архитектура посматрана кроз призму рециклираних грађевинских производа / Дарко Христић издање 2014. МОНОГРАФИЈЕ XXV. Одјељење природно-математичких наука Књ. 23.
 24. Савремени материјали издање АНУРС 2015. год.  НАУЧНИ СКУПОВИ XXXI. Одјељење природно-математичких наука Књ. 24.
 25. Просторно планирање и животна средина Републике Српске издање 2015. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 25.
 26. Генетски модификовани организми (ГМО) – научни и етички аспекти, произдоња и коришћење издање 2015. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 26.
 27. Амброзија – опасна инвазиона и алергена биљна врста издање 2015. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXV. Одјељење природно-математичких наука Књ. 27.
 28. Solar energy in Serbia, Greece and the Republic of Srpska издање 2015. МОНОГРАФИЈЕ XXXVI. Одјељење природно-математичких наука Књ. 26.
 29. Клизишта у Републици Српској као посљедица вишедневних падавина у мају 2014. године. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXVII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 28.
 30. Савремени материјали издање 2016 године. НАУЧНИ СКУПОВИ XXXVIII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 29.
 31. Отровне биљке издање 2016. МОНОГРАФИЈЕ XVIII. Одјељење природно-математичких наука Књ. 30.
 32. Принос стрних жита издање 2016. МОНОГРАФИЈЕ XXIX. Одјељење природно-математичких наука Књ. 31.

Часописи:

 1. Contemporary Materials I-1, I-2 (2010)
 2. Contemporary Materials II-1, II-2 (2011)
 3. Contemporary Materials III-1, III-2 (2012)
 4. Contemporary Materials IV1, IV2 (2013)
 5. Contemporary Materials V1, V2 (2014)
 6. Contemporary Materials VI1, VI2 (2015)
Штампај

2018© btgport.net