Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka


Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka ima dvadeset dva člana.

Redovni članovi u radnom sastavu:

 • akademik Dragoljub Mirjanić,
 • akademik Branko Škundrić,
 • akademik Milivoje Nadaždin,
 • akademik Neđo Đurić,
 • akademik Novo Pržulj,
 • akademik Esad Jakupović i
 • akademik Zoran Mitrović.
Dopisni članovi u radnom sastavu:
 • prof. dr Zoran Govedar, dopisni član ANURS-a u radnom sastavu

Redovni članovi izvan radnog sastava:

 • akademik Jovan Šetrajčić

Inostrani članovi:

 • akademik Aleksandar Grubić
 • akademik Ilija Nejkov Namigenčev,
 • akademik Stane Pejovnik 
 • akademik Filip Govorov Paramonovič,
 • akademik Džerald Polak,
 • akademik Tomislav Pavlović, 
 • akademik Jasmina Vujić, 
 • akademik Gilbert Fajl,
 • akademik Dragan Škorić,
 • akademik Milovan Pecelj,
 • akademik Svetlana Stevović,
 • akademik Nenad Filipović i
 • akademik Slobodan Vujić.

Sekretar Odjeljenja je akademik Branko Škundrić, a zamjenik akademik Esad Jakupović. 

 
 
Pri Odjeljenju prirodno-matematičkih i tehničkih nauka formirano je šest odbora:

Izdanja odjeljenja prirodno- matematičkih i tehničkih naukaCopyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab